andragogijski


andragogijski
andragògījskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na andragogiju
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.