anat


anat
ànāt m <G anáta>
DEFINICIJA
pov. papin godišnji prihod od dodijeljenog dobra [uživati anat; dobivati anat]
ETIMOLOGIJA
srlat. annata ≃ annus: godina

Hrvatski jezični portal. 2014.