tajkunizirati


tajkunizirati
tajkunizírati (što) dv. <prez. tajkunìzīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
provesti/provoditi radnju kojom se bavi tajkun, prisvojiti/prisvajati imovinu na način kako rade tajkuni, (u)činiti da što postane vlasništvo tajkuna [tajkunizirati tvornicu]
ETIMOLOGIJA
vidi tajkun

Hrvatski jezični portal. 2014.