Hals


Hals
Hals (izg. hȁls), Frans (o.1580—1666)
DEFINICIJA
nizozemski slikar, smatra se pretečom impresionista (Gozba časnika družine St. Jorisa, Autoportret, Kavalir, Upraviteljice staračke ubožnice)

Hrvatski jezični portal. 2014.