hadis


hadis
hàdīs (hàdit) m <G hadísa>
DEFINICIJA
isl.
1. (Hadis, Hadit) a. sačuvani podaci o Muhamedovom životu i učenju b. savjeti, izreke, preporuke i postupci proroka Muhameda (uz Kur̕an dogmatska i pravna osnova islama), usp. suna
2. pojedinačna izreka, savjet, preporuka ili postupak proroka Muhameda, čija se vjerodostojnost može potvrditi, navođenjem osobnih imena svih posrednika koji su usmeno prenosili taj hadis, od njegova nastanka do momenta zapisivanja
ETIMOLOGIJA
tur.arap. ḥadīt

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Hadîs — Hadîs, s. Islam …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • hadisə — is. <ər.> 1. İctimai və ya şəxsi həyatda vaqe olan, baş verən hal; əhvalat, vaqiə, vəqə. Bütün bu hadisələr yanaşı oturan adamların təsəvvürlərində canlanır. . S. R.. Kənddə olmuş hər bir hadisənin, salınan hər bağın, əkilən hər ağacın,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hadis — is., din b., Ar. ḥadīṣ 1) Hz. Muhammed in söz ve davranışları 2) Bu söz ve davranışları inceleyen bilim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hadîs — (A.) [ ﺚیﺪﺣ ] hadis, Peygamber sözü …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • HADÎS-İ Bİ-L MA'NA — Kelâm itibarı ile değil de mânaca doğru olan hadis …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hâdis — (A.) [ ثدﺎﺣ ] 1. meydana gelen. 2. yeni …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • hadis — ə. 1) sonradan üzə çıxan, peyda olan; 2) baş verən, üz verən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hadisə — ə. əhvalat, macəra, vaqiə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əhadis — ə. «hədis» c. hədislər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • HADÎS — Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin (A.S.M.) sözü, emri ve hareketi. Sünnet i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim. (Bak: Tevâtür …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük