Hayek


Hayek
Hayek (izg. hàjek), Friedrich August von (1899—1992)
DEFINICIJA
austrijski ekonomist (Cijene i proizvodnja, Čista teorija kapitala), Nobelova nagrada 1974 (s G. Myrdalom)

Hrvatski jezični portal. 2014.