heiloragija


heiloragija
heiloràgija ž
DEFINICIJA
pat. krvarenje usana
ETIMOLOGIJA
grč. kheȋlos: usna + rhēgnýnai: kidati

Hrvatski jezični portal. 2014.