anesteziologija


anesteziologija
anesteziològija ž
DEFINICIJA
med. grana medicine koja se bavi kliničkom anestezijom
ETIMOLOGIJA
grč. anaisthēsía + -logija

Hrvatski jezični portal. 2014.