gravamen


gravamen
gravàmēn m <G gravaména>
DEFINICIJA
1. prepreka u izvršenju nekog posla ili postizanju cilja; poteškoća, teret
2. pov. izražavanje nezadovoljstva, ob. višem u službi i sl. na čiji postupak; tužba, pritužba
ETIMOLOGIJA
lat. gravamen ← gravare: teretiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

: