jablanački


jablanački
jȁblanačkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na Jablanac
ETIMOLOGIJA
vidi Jablanac

Hrvatski jezični portal. 2014.