iznimka


iznimka
ìznīmka ž <D L -mci, G mn ìznimākā>
DEFINICIJA
ono što se izuzimlje od nekog pravila ili skupa [bez iznimke; uz iznimku; uz časne iznimke; učiniti iznimku]; izuzetak
ETIMOLOGIJA
vidi izniman

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ìznīmka — ìznīmk|a ž 〈D L mci, G mn ìznimākā〉 ono što se izuzimlje od nekog pravila ili skupa [bez ∼e; uz ∼u; uz časne ∼e; učiniti ∼u]; izuzetak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fenòmēn — m 〈G fenoména〉 1. {{001f}}zbivanje koje se zamjećuje osjetilima [fizički ∼; socijalni ∼]; pojava [nezaposlenost je društveni ∼ kojem se mora posvetiti najveća pažnja] 2. {{001f}}a. {{001f}}rijetka pojava, nešto znamenito, neobičan slučaj;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izuzétak — m 〈G tka, N mn éci, G izùzētākā〉, {{c=1}}v. {{ref}}iznimka{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izùzēv — (izùzēvši) pril. ako se izuzme, ako se uzme kao iznimka, ako se uzme kao izuzetak, uz iznimku; osim …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍp — pȍp1 m 〈G pòpa, N mn pòpovi〉 1. {{001f}}crkv. svjetovni svećenik, ob. katolički ili pravoslavni 2. {{001f}}reg. pejor., {{c=1}}v. {{ref}}svećenik{{/ref}} ⃞ {{001f}}besposlen ∼ i jariće krsti, {{c=1}}v. {{ref}}krstiti ⃞{{/ref}}; ima i nad ∼om ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȁvilo — prȁvil|o sr stalan, čvrst, nepromjenljiv, uzajaman odnos kakvih pojava, u kojem dolazi do izražaja određena zakonitost; princip [matematičko ∼o] ∆ {{001f}}∼o desne ruke fiz. pravilo kojim se određuje smjer inducirane struje; ∼o trojno mat.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vrȁna — vrȁn|a ž 〈G mn vrȃnā〉 zool. 1. {{001f}}ptica (Corvus cornix) iz istoimene porodice (Corvidae) 2. {{001f}}morska riba a. {{001f}}(Corvina nigra, Umbrina cirrosa); kaval, konj b. {{001f}}(Labrus merula) iz porodice usnača; lenac ⃞ {{001f}}bijela… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pravilo — prȁvilo sr DEFINICIJA stalan, čvrst, nepromjenljiv, uzajaman odnos kakvih pojava, u kojem dolazi do izražaja određena zakonitost; princip [matematičko pravilo] SINTAGMA pravilo desne ruke fiz. pravilo kojim se određuje smjer inducirane struje;… …   Hrvatski jezični portal

  • pop — pȍp1 m <G pòpa, N mn pòpovi> DEFINICIJA 1. crkv. svjetovni svećenik, ob. katolički ili pravoslavni 2. reg. pejor. svećenik, v. FRAZEOLOGIJA besposlen pop i jariće krsti, v. krstiti , besposlen ; ima i nad popom pop nad svakom vlašću ima… …   Hrvatski jezični portal

  • vrana — vrȁna ž <G mn vrȃnā> DEFINICIJA zool. 1. ptica (Corvus cornix) iz istoimene porodice (Corvidae) 2. morska riba a. (Corvina nigra, Umbrina cirrosa); kaval, konj b. (Labrus merula) iz porodice usnača; lenac FRAZEOLOGIJA bijela vrana iznimka… …   Hrvatski jezični portal