iskvareno


iskvareno
ìskvāreno pril.
DEFINICIJA
na iskvaren način
ETIMOLOGIJA
vidi iskvariti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • panaricij — panarícīj m DEFINICIJA pat. infekcija na prstu, ob. pored nokta, uzrokovana streptokokima ili stafilokokima, izražena otokom i jakim bolom; kukac, poganac ETIMOLOGIJA lat. panaricium, iskvareno ← grč. parōnykhía ≃ para + ónyks: nokat …   Hrvatski jezični portal

  • parokija — paròkija ž DEFINICIJA crkv. 1. u prvim stoljećima kršćanstva a. kršćanska općina, zajednica b. područje biskupove vlasti c. područje župnikove vlasti 2. (ob. u Dalmaciji) a. župni dvor b. župa ETIMOLOGIJA lat. parochia iskvareno od paroecia ← grč …   Hrvatski jezični portal

  • koruptela — koruptèla ž DEFINICIJA iskvareno mjesto u tekstu, popravlja se konjekturama ETIMOLOGIJA tal. corruptela …   Hrvatski jezični portal

  • bordel — bòrdel (bordȅl) m <G bordèla> DEFINICIJA 1. javna kuća, kupleraj, kažin 2. pren. nered, zbrka (ondje gdje bi trebao vladati red) 3. pren. nemoralno i iskvareno mjesto ETIMOLOGIJA fr. bordel, tal. bordello …   Hrvatski jezični portal