infektološki


infektološki
infektòloški pril.
DEFINICIJA
kao infektolog, na način infektologa
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • infektòloški — pril. kao infektolog, na način infektologa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • infektòloškī — prid. koji se odnosi na infektologe i infektologiju; infektologijski …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • infektološki — infektòloškī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na infektologe i infektologiju ETIMOLOGIJA vidi infektologija …   Hrvatski jezični portal

  • infektològījskī — prid. konstr. knjiš., {{c=1}}v. {{ref}}infektološki{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika