antiklater


antiklater
antikláter m
DEFINICIJA
tehn. sklop u radaru, koji briše štetne odraze na radarskoj slici
ETIMOLOGIJA
njem. Antiklater ≃ anti- + njem. Klater: mrlja, nečist

Hrvatski jezični portal. 2014.