ideogram


ideogram
ideògram m
DEFINICIJA
1. grafički znak ili slika koji označuje neki pojam neovisno o glasovnoj građi riječi, tj. o odnosu glasova i slova (npr. u matematici oznake +, — itd., u ovome rječniku kao oznaka za postanje riječi)
2. u najstarijim (slikovnim, ideografskim) pismima znak za određenu riječ, odnosno pojam [kineski ideogrami]
3. grafički simbol koji je svima ili mnogima razumljiv (npr. $ za SAD dolar ili % za postotak)
ETIMOLOGIJA
ideo- + -gram

Hrvatski jezični portal. 2014.