aflatoksikoza


aflatoksikoza
aflatoksikóza ž
DEFINICIJA
pat. otrovanje životinja i čovjeka pljesnivom hranom; uzročnik mikotoksin aflatoksin
ETIMOLOGIJA
prema uzročniku bolesti nlat.A (spergillus) fla (vus) + grč. toksikós: otrovan + -oza

Hrvatski jezični portal. 2014.