hulk


hulk
hȕlk m <N mn hùlkovi, G húlkōvā>
DEFINICIJA
pom. pov.
1. veliki trgovački trojarbolni jedrenjak niska pramca, visoke krme, naoružan sa 6 do 8 topova (15. i 16. st.)
2. raspremljen brod koji može poslužiti kao brod vojarna
ETIMOLOGIJA
njem. Hulk ← engl. hulk

Hrvatski jezični portal. 2014.

:
(of an old vessel),