imenovani


imenovani
ȉmenovānī prid.
DEFINICIJA
spomenuti, navedeni [gore imenovani]
ETIMOLOGIJA
vidi ime

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • imenováti — újem dov. (á ȗ) 1. dati, določiti ime: kako ga boš imenoval; otroka je imenoval Janez / imenoval ga je po očetu / ladjo so imenovali po njem / imenoval ga je lažnivec, lažnivca rekel mu je // redko našteti (z navedbo imena): imenovati črke… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • naméstnik — a m (ẹ̑) 1. kdor ima začasno položaj, funkcijo koga drugega: dokler se ne vrnem, bo on moj namestnik / očetov namestnik / po odhodu tega pevca dolgo časa niso našli primernega namestnika naslednika // navadno s prilastkom kdor ima stalno, uradno …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Slovene punctuation — Punctuation marks are one or two part graphical marks used in writing, denoting tonal progress, pauses, sentence type (syntactic use), abbreviations, et cetera.Marks used in Slovene include full stops (.), question marks (?), exclamation marks… …   Wikipedia

  • kalìgram — m oblik slike ili crteža koji nastaje tako da pisani tekst vodi liniju i oblikuje imenovani predmet (npr. tekst lirske pjesme predstavlja kao crtež damu sa šeširom) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svȁšta — zam. 〈G svȁčegā/svȁčeg, D L svȁčemu, I svȁčīm〉 sve vrste stvari, pojava i činjenica, mnogo različitoga, mnogo različitih predmeta ili pojmova, velika količina različitoga, mnogo pojedinih stvari i pojmova koji nisu određeni ni posebno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svašta — svȁšta zam. <G svȁčegā/svȁčeg, D L svȁčemu, I svȁčīm> DEFINICIJA sve vrste stvari, pojava i činjenica, mnogo različitoga, mnogo različitih predmeta ili pojmova, velika količina različitoga, mnogo pojedinih stvari i pojmova koji nisu… …   Hrvatski jezični portal

  • kaligram — kalìgram m DEFINICIJA oblik slike ili crteža koji nastaje tako da pisani tekst vodi liniju i oblikuje imenovani predmet (npr. tekst lirske pjesme predstavlja kao crtež damu sa šeširom) ETIMOLOGIJA kali + gram …   Hrvatski jezični portal

  • bán — a m (ȃ) v stari Jugoslaviji predstojnik banovine: ban Dravske banovine ♦ zgod. vladar srednjeveške Bosne; od vladarja imenovani šef avtonomne vlade Hrvatske in Slavonije v okviru Avstro Ogrske …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dežêlen — lna o prid. (ē) nanašajoč se na deželo: a) deželni jezik b) deželna meja; deželna uprava / deželna cesta nekdaj cesta, ki jo vzdržuje dežela ♦ zgod. deželni glavar v fevdalizmu vladarjev namestnik v deželi; v stari Avstriji od vladarja imenovani… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • gerènt — ênta in énta m (ȅ é, ẹ) v stari Jugoslaviji od vlade začasno imenovani predstojnik občinske uprave: gerenti in župani; gerent občine / gerent posojilnice …   Slovar slovenskega knjižnega jezika