jaz


jaz
jȃz m <N mn jȁzovi>
DEFINICIJA
1. a. odvod od većeg vodenog toka, obično rijeke, kojim se voda usmjeruje željenim tokom, po zajazi, ob. na vodenicu ili mlin b. ograđena morska pličina (najčešće za sidrenje čamaca); jaža
2. ponor, provalija
3. pren. prepreka u razgovorima, odnosima među ljudima [duboki jaz]
FRAZEOLOGIJA
nepremostiv jaz razlika u mišljenju o nekoj stvari, pojavi i sl.;
premostiti jaz svladati prepreku koja je što onemogućavala ili otežavala (2)
ONOMASTIKA
mikrotop. (kao ime bara i potoka; često preklapanje s v. jazva, jazvina): Jȃz, Jȃzi (Buzet), Jàzvīk (Kaštela), Jáža (Split) i sl.
ETIMOLOGIJA
prasl. *jězъ (rus., polj. jaz) ≃ lit. ežia: rub, granica

Hrvatski jezični portal. 2014.