puder


puder
púder m
DEFINICIJA
fini prah koji se upotrebljava u kozmetici, medicinskoj kozmetici i medicini općenito; prašak, talk, prah za posipanje kože
ETIMOLOGIJA
njem. Puder ← fr. poudre ← lat. pulver: prah

Hrvatski jezični portal. 2014.