pucačina


pucačina
pucàčina ž
DEFINICIJA
augm. razg. naziv za arkadnu igru na računalima i igraćim konzolama, usp. arkada
ETIMOLOGIJA
vidi puknuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • pucàčina — ž augm. razg. naziv za arkadnu igru na računalima i igraćim konzolama, {{c=1}}usp. {{ref}}arkada{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • arkáda — arkád|a ž 1. {{001f}}〈mn〉 arhit. a. {{001f}}otvoreni trijem sa stupovima koji su povezani lukovima b. {{001f}}(Arkade) popularni naziv za prednji dio zagrebačkoga groblja Mirogoja [»Počivat će na kraju groblja,/Daleko od ∼a« D. Cesarić] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • arkada — arkáda ž DEFINICIJA 1. (mn) arhit. a. otvoreni trijem sa stupovima koji su povezani lukovima b. (Arkade) popularni naziv za prednji dio zagrebačkoga groblja Mirogoja 2. anat. dio čeone kosti iznad očne šupljine u obliku luka 3. inform. razg.… …   Hrvatski jezični portal