biofizičarski


biofizičarski
biofìzičarskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na biofiziku i biofizičare
ETIMOLOGIJA
vidi biofizika

Hrvatski jezični portal. 2014.