ripsan


ripsan
rȉpsan prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji je od ripsa
ETIMOLOGIJA
vidi rips

Hrvatski jezični portal. 2014.