recital


recital
recìtāl m <G recitála>
DEFINICIJA
1. priredba na kojoj se recitira poezija
2. glazb. solistički koncert nekog glazbenika
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

: