referirati


referirati
referírati (što) dv. <prez. refèrīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. a. podnijeti, podnositi referat (na znanstvenom, stranačkom skupu i sl.) b. izvijestiti, izvještavati
2. (se) pozvati/pozivati se na što, uputiti/upućivati na što; aludirati [referiram se na Krležinu misao]
ETIMOLOGIJA
njem. referieren ← lat. referre: ponovno donijeti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • referírati — am nedov. in dov. (ȋ) 1. ustno poročati: referirati nadrejenemu; referirati o nesreči ∙ ekspr. novice je referirala prijateljici povedala 2. imeti, pripraviti referat; predavati, poročati: na zborovanju zgodovinarjev referirati o kmečkih uporih… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • referírati — referíra|ti (što, se) dv. 〈prez. refèrīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}podnijeti, podnositi referat (na znanstvenom, stranačkom skupu i sl.) b. {{001f}}izvijestiti, izvještavati 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìznijēti — svrš. 〈prez. iznèsēm, pril. pr. ēvši, imp. iznèsi, prid. rad. ı̏znio/ìznijela ž, prid. trp. iznèsen/ı̏znijēt〉 1. {{001f}}a. {{001f}}(što) noseći odstraniti [∼ iz sobe]; premjestiti iznutra van b. {{001f}}(na što) učiniti da ono što je dolje dođe… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • referent — refèrent (referȅnt) m <G a, G mn nātā> DEFINICIJA 1. onaj koji podnosi referat; predavač 2. službenik koji je zadužen za praćenje nekog područja i za izvještavanje o njemu ETIMOLOGIJA vidi referirati …   Hrvatski jezični portal

  • referentan — referèntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA referentna grupa sociol. društvena skupina koja neposredno ili posredno utječe na stavove i ponašanje pojedine osobe, poduzeća ili društvene skupine (ob. u marketingu da bi se objasnilo …   Hrvatski jezični portal

  • referentica — refèrentica (refèrentkinja) ž DEFINICIJA v. referent ETIMOLOGIJA vidi referirati …   Hrvatski jezični portal

  • referada — referáda ž DEFINICIJA odjel u uredu, ustanovi gdje radi referent (2) [studentska referada] ETIMOLOGIJA vidi referirati …   Hrvatski jezični portal

  • referadni — refèrādnī prid. DEFINICIJA koji je dio, koji pripada, koji se odnosi na referadu ETIMOLOGIJA vidi referirati …   Hrvatski jezični portal

  • referat — refèrāt m <G referáta> DEFINICIJA 1. javno izlaganje, predavanje na određenu temu pred kvalificiranom publikom 2. pismeni izvještaj ETIMOLOGIJA vidi referirati …   Hrvatski jezični portal

  • referatski — refèrātskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na referat, koji je u stilu referata [referatski način izlaganja] ETIMOLOGIJA vidi referirati …   Hrvatski jezični portal