ramapitek


ramapitek
ramapìtek m <N mn -eci>
DEFINICIJA
antrop. fosilni antropoid iz grupe Dryopithecinae, vjerojatno prvi direktni čovjekov predak, živio prije 15 do 8 milijuna godina
ETIMOLOGIJA
nlat. Ramapithecos ≃ grč. píthēkos: majmun

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ramapitek — m III, DB. a, N. ramapitekkiem; lm M. i paleont. «Ramapithecus, kopalna małpa człekokształtna, żyjąca na przełomie miocenu i pliocenu w Indiach» ‹Rama, bohater staroindyjskiej epopei rycerskiej + gr.› …   Słownik języka polskiego