rangiranje


rangiranje
rangírānje sr
DEFINICIJA
1. <gl. im.>, v. rangirati
2. općenito, svaki postupak kojim se tko ili što rangira
3. ekon. postupak kojim specijalizirane institucije procjenjuju bonitet sudionika na financijskom tržištu i objavljuju rang-liste (ocjene su od A do D, često dopunjene brojkama)
ETIMOLOGIJA
vidi rang

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • rangíranje — a s (ȋ) glagolnik od rangirati: rangiranje tekmovalcev / družbeno rangiranje poklicev …   Slovar slovenskega knjižnega jezika