Rafael


Rafael
Rafael (izg. ràfael) (pravo ime Raffaello Santi, tal. Sanzio) (1483—1520)
DEFINICIJA
talijanski visokorenesansni slikar i graditelj; učio kod Perugina i u botegi svoga oca, kasnije utjecaj Michelangela, Leonarda i Bartolomea; 1508. stupa u Rimu u službu pape Julija II (zidne i stropne freske u Vatikanu); slika povijesne, mitološke, religiozne i alegorijske teme; 1514. postaje prvi arhitekt bazilike Sv. Petra u Rimu, kao i glavni konzervator antičkih spomenika (Sikstinska Madona, Atenska škola, Požar u Borgu)

Hrvatski jezični portal. 2014.