australski


australski
aùstrālski pril.
DEFINICIJA
kao Australci, na način Australaca
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • australski — aùstrālskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Australiju i Australce [australska rasa]; australijanski, australijski SINTAGMA australski jezik lingv. skupni naziv za preko stotinu različitih jezika prastanovnika Australije; australski kraul sport …   Hrvatski jezični portal

  • aùstrālski — pril. kao Australci, na način Australaca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aùstrālskī — prid. koji se odnosi na Australiju i Australce; australijanski, australijski …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Bernard Tomic — à l …   Wikipédia en Français

  • australìjānskī — prid., {{c=1}}v. {{ref}}aùstrālskī{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aùstrālījskī — prid., {{c=1}}v. {{ref}}aùstrālskī{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏ngo(s) — m 〈G a〉 zool. australski divlji pas (Canis dingo) ✧ {{001f}}egz …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȅmu — m 〈G ua, N mn ui〉 zool. ptica trkačica (Dromaeus Novae Hollandiae), tamnog čekinjastog perja; australski kazuar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klòkan — m 1. {{001f}}zool. australski tobolčar (Macropus giganteas) jakih stražnjih nogu i repa; kengur [∼ golemi] 2. {{001f}}razg. pejor. nametljiva, nespretna osoba slabih duhovnih mogućnosti ✧ {{001f}}češ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kùnāš — m 〈G kunáša〉 zool. australski tobolčar zvjeraš (Dasyurus viverrinus) [∼ bjelopjegavi] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika