audiovizualno


audiovizualno
ȁudiovizuālno pril.
DEFINICIJA
na način da se istodobno osjeti, prati slikom i vidom
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.