lišo


lišo
lȉšo pril.
DEFINICIJA
reg.
1. (proći) glatko, bez neprilika
2. proći bez licitacije ili bez poena u različitim kartaškim igrama
ETIMOLOGIJA
vidi liš

Hrvatski jezični portal. 2014.