Lug


Lug
Lȗg m
DEFINICIJA
naselje (u blizini Belog Manastira), 1036 stan.
SINTAGMA
Lug Poznanovečki naselje (u blizini Zaboka), 663 stan.;
Lug Samoborski naselje (u blizini Samobora), 660 stan.;
Lug Subotički naselje u I Slavoniji, 581 stan.
ONOMASTIKA
v. lug1

Hrvatski jezični portal. 2014.

: