luetičar


luetičar
luètičār m
DEFINICIJA
onaj koji boluje od luesa
ETIMOLOGIJA
vidi lues

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • luetičarka — luètičārka ž <D L ki, G mn ā/ ī> DEFINICIJA v. luetičar ETIMOLOGIJA vidi lues …   Hrvatski jezični portal