liderski


liderski
líderski pril.
DEFINICIJA
kao lider, na način lidera [liderski se držati]
ETIMOLOGIJA
vidi lider

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • liderski — líderskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na lidera SINTAGMA liderski stil publ. politička taktika i akcija koja u prvi plan ističe osobu, prvaka stranke, premijera ETIMOLOGIJA vidi lider …   Hrvatski jezični portal

  • líderski — pril. na način lidera, kao lider …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • líderskī — prid. koji se odnosi na lidera [∼ stil] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika