muškarački


muškarački
muškàrački pril.
DEFINICIJA
1. v. muški
2. kao muškarača, na način muškarača
ETIMOLOGIJA
vidi muškarac

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • muškàrački — pril. 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}muški{{/ref}} 2. {{001f}}kao muškarača, na način muškarača …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • muškarački — muškàračkī prid. DEFINICIJA 1. v. muški 2. koji se odnosi na muškarače ETIMOLOGIJA vidi muškarac …   Hrvatski jezični portal

  • mȕški — pril. 1. {{001f}}kao muškarac, na način muškarca; muškarački 2. {{001f}}pren. odlučno, hrabro, smjelo, odrešito [∼ postupiti (reći)] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • muški — mȕški pril. DEFINICIJA 1. kao muškarac, na način muškarca; muškarački 2. pren. odlučno, hrabro, smjelo, odrešito [muški postupiti (reći)] ETIMOLOGIJA vidi muškarac …   Hrvatski jezični portal

  • muški — mȕškī2 prid. <G mùškōga> DEFINICIJA 1. dostojan muža, pravog muškarca 2. koji se odnosi na muškarce [muška ljepota; muško društvo]; muškarački 3. žarg. dio sprave ili mehanizma koji se stavlja, utiče u drugi dio, opr. ženski SINTAGMA muška… …   Hrvatski jezični portal