Babur


Babur
Bābur (Bābar, Bāber) (izg. bàbar) (1483—1530)
DEFINICIJA
indijski vladar, osnivač dinastije Mugal, potomak Džingis Kana i Timura; istaknuti vojnik, pjesnik i kroničar

Hrvatski jezični portal. 2014.