Sierra Madre


Sierra Madre
Sierra Madre (izg. siȇra mȃdre) m
DEFINICIJA
geogr. gorje u Meksiku, sastoji se od A. M. Oriental (3664 m) i S. M. Occidental (3150 m)

Hrvatski jezični portal. 2014.