monacit


monacit
monàcīt m <G monacíta>
DEFINICIJA
min. cerijev fosfat žute do smeđe boje; sadrži lantanide i torij koji se iz njega mogu dobiti
ETIMOLOGIJA
njem. Monazit ≃ grč. monázein: biti sam

Hrvatski jezični portal. 2014.