milibar


milibar
mìlibār m
DEFINICIJA
fiz. jedinica tlaka (u CGS sustavu), 10-3 (tisućiti) dio bara, često se koristi u meteorologiji (znak: mb)
ETIMOLOGIJA
mili- + v. bar

Hrvatski jezični portal. 2014.