ministrant


ministrant
minìstrant (ministrȁnt) m <G mn -nātā>
DEFINICIJA
kat. onaj koji pomaže svećeniku za vrijeme mise i drugih liturgijskih obreda
ETIMOLOGIJA
vidi ministar

Hrvatski jezični portal. 2014.