manu


manu
manu (izg. mȁnu)
DEFINICIJA
ob. u:
SINTAGMA
manu militari (izg. manu militári) vojničkom silom;
manu propria (izg. manu prȍpria) vlastitom rukom
ETIMOLOGIJA
lat.: manus: ruka

Hrvatski jezični portal. 2014.