manipulantičin


manipulantičin
manipùlantičin prid.
DEFINICIJA
koji pripada manipulantici
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.