nihilizam


nihilizam
nihilìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
1. način mišljenja u kojem se negiraju svi ustaljeni nazori, načela i vjerovanja
2. fil. a. filozofsko učenje da ništa zbiljski ne postoji ili da se ništa ne može pouzdano spoznati, usp. agnosticizam b. teza da nema objektivnog kriterija morala pa je manje-više sve dopušteno i ni za što se ne vrijedi zauzimati [etički nihilizam]
3. sociol. doktrina nastala krajem 19. st. u carskoj Rusiji koja je u traženju društvenih promjena dopuštala i čak zastupala metode terora
ETIMOLOGIJA
njem. Nihilismus, v. nihil + -izam

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • nihilìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}način mišljenja u kojem se negiraju svi ustaljeni nazori, načela i vjerovanja 2. {{001f}}fil. a. {{001f}}filozofsko učenje da ništa zbiljski ne postoji ili da se ništa ne može pouzdano spoznati, {{c=1}}usp.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nihilistički — nihilìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na nihilizam i nihiliste ETIMOLOGIJA vidi nihilizam …   Hrvatski jezični portal

  • nihilìstičkī — prid. koji se odnosi na nihilizam i nihiliste …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nihilist — nihìlist (nihilȉst) m DEFINICIJA fil. 1. sljedbenik mišljenja da su sve tradicionalne vrijednosti i vjerovanja neutemeljena, besmislena i beskorisna 2. osoba koja ne priznaje nikakva ustaljena načela ni autoritete ETIMOLOGIJA vidi nihilizam …   Hrvatski jezični portal

  • nihilistički — nihilìstički pril. DEFINICIJA kao u nihilizmu, kao nihilisti, na način nihilista ETIMOLOGIJA vidi nihilizam …   Hrvatski jezični portal

  • nihilistkinja — nihìlistkinja (nihìlistica) ž DEFINICIJA v. nihilist ETIMOLOGIJA vidi nihilizam …   Hrvatski jezični portal