neutvrđen


neutvrđen
neùtvr̄đen prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji nije utvrđen; klimav, nedokazan, neutemeljen, opr. utvrđen, v. utvrditi
ETIMOLOGIJA
ne- + v. utvrditi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • neùtvr̄đen — prid. 〈odr. ī〉 koji nije utvrđen; nedokazan, neutemeljen, klimav, opr. utvrđen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neutvrđenost — neùtvr̄đenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga što je neutvrđeno ETIMOLOGIJA vidi neutvrđen …   Hrvatski jezični portal

  • neùtvr̄đenōst — ž stanje onoga što je neutvrđeno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neòdrēđen — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji nije određen; neutvrđen, neusmjeren, nejasan 2. {{001f}}koji izražava nešto općenito, što još nije spomenuto [∼i pridjev; ∼a zamjenica], opr. određen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tìsuća — ž br. 〈G mn tı̏sūćā〉 1000 izbrojanih jedinica čega uzetih kao cjelina; hiljada ∆ {{001f}}Tisuću i jedna noć knjiž. zbirka orijentalnih pripovjedaka neutvrđenog datuma postanja i autorstva; priče o Aladinu, Ali Babi i Sindbadu moreplovcu postale… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ketski — kȅtskī prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA ketski jezik lingv. izolirani jezik neutvrđene genetske pripadnosti najvažniji jezik male porodice jenisejskih jezika, govori se u Sibiru …   Hrvatski jezični portal

  • tisuća — tìsuća ž <G mn tȉsūćā> DEFINICIJA 1000 izbrojanih jedinica čega uzetih kao cjelina; hiljada SINTAGMA Tisuću i jedna noć knjiž. zbirka orijentalnih pripovjedaka neutvrđenog datuma postanja i autorstva; priče o Aladinu, Ali Babi i Sindbadu… …   Hrvatski jezični portal

  • ekstrapolirati — ekstrapolírati dv. <prez. ekstrapòlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. zaključiti/zaključivati o neutvrđenim podacima i odnosima među njima na osnovi postojećih podataka 2. pravn. proširiti/proširivati zakone …   Hrvatski jezični portal