nauka


nauka
nàuka ž <D L -uci>
DEFINICIJA
1. razg. [i] (+ srp.)[/i] ukupnost posebnih i specijaliziranih znanja do kojih se dolazi istraživačkom metodom [prirodne nauke; društvene nauke]; znanost
2. razg. ustaljena sklonost; navada, navika
FRAZEOLOGIJA
nauka je jedna muka a oduka dvije (muke) etnol. lako se je naviknuti na što, teško se je odučiti (npr. na duhan i sl.);
to je cijela (čitava) nauka za takvo što potrebno je mnogo znanja, razvila su se iskustva o tome, treba se dobro pomučiti da se otkrije način na koji se to radi [prijava poreza to je cijela nauka; to je cijela nauka kakva se sačma upotrebljava za koju divljač i u koje doba godine]
ETIMOLOGIJA
vidi naučiti

Hrvatski jezični portal. 2014.