opravdanje


opravdanje
opravdánje sr
DEFINICIJA
ono što se navodi kao razlog za neki propust, neprimjeren ili loš postupak [naći opravdanje; bez opravdanja; s opravdanjem]; izlika, izgovor (2)
ETIMOLOGIJA
vidi opravdati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • opravdánje — opravdánj|e sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}opravdati{{/ref}} 2. {{001f}}ono što se navodi kao razlog za neki propust, neprimjeren ili loš postupak [naći ∼e; bez ∼a; s ∼em]; izgovor (2), izlika, izvinjenje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • argùment — (argùmenat) m 〈G ēnta, N mn nti, G nātā〉 1. {{001f}}rasuđivanje koje se iznosi kao razlog za neku tvrdnju [dati ∼e; iznijeti ∼e; pobiti ∼e; jak ∼; snažan ∼]; dokaz 2. {{001f}}sredstvo koje služi da se nagovori koga na promjenu ponašanja [popustio …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izgovòriti — (što, se) svrš. 〈prez. izgòvorīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. izgòvoren〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}oblikovati glas ili izgovornu cjelinu u organima za artikulaciju b. {{001f}}reći tekst od početka do kraja c. {{001f}}reći u jednom mahu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izvinjénje — sr razg., {{c=1}}v. {{ref}}isprika{{/ref}}, {{ref}}opravdanje{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • justifikácija — ž 1. {{001f}}opravdanje; ispitivanje i potvrda (u knjigovodstvu) 2. {{001f}}izvršenje smrtne kazne, smaknuće …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pokríće — pokríć|e sr 1. {{001f}}bank. raspoloživo vrijednosno sredstvo za podmirenje duga ili kakve druge financijske obaveze 2. {{001f}}ono što služi kao opravdanje, vanjski oblik itd. [tvrdnja bez ∼a; srdačnost bez ∼a srdačnost bez iskrenosti] ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȁti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. pèrēm (se), imp. pèri (se), pril. sad. pèrūći (se), prid. rad. prȁo/prála (se) ž, prid. trp. prȃn〉 1. {{001f}}(koga, što, se) ispiranjem u tekućini (ob. u vodi) uklanjati nečistoću 2. {{001f}}(se) pren. razg. pejor …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • presèdān — m 〈G presedána〉 1. {{001f}}slučaj koji služi kao primjer ili opravdanje za kasnije slučajeve [slučaj bez ∼a nečuven slučaj; stvoriti ∼] 2. {{001f}}pravn. odluka, rješenje administrativnog organa vlasti koji se uzima kao uzorak, obrazac u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȅći — (što) svrš. 〈prez. rȅčēm/rȅknēm, pril. pr. rèkāvši, imp. rèci, aor. rèkoh (2. i 3. l. jd rȅče), pril. sad. rȅkūći, prid. rad. rȅkao, prid. trp. rèčen〉 1. {{001f}}govorom ili riječju izložiti, izraziti se riječima, usmeno ili pismeno;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rúka — rúk|a ž 〈D L rúci, N mn rȗke, G r‹kū/ ā razg.〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ∼a; desna ∼a] b. {{001f}}šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ∼e, sport u boćanju baciti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika