oman


oman
òman m
DEFINICIJA
bot. rod biljaka (Inula) iz porodice glavočika (Compositae) s o. 120 vrsta (npr. veliki o. I. helenium, podzemni dijelovi služe u medicini); bušinak
ONOMASTIKA
pr. (nadimačka ili etnici): Òman (Split, sred. Dalmacija, Podravina), Òmanović (Ománović) (180, Pula, Kordun, I Slavonija)
top. (naselja): Òmanovac (Ománovac) (Pakrac, 261 stan.)
ETIMOLOGIJA
prasl. *omanъ (rus. omán, polj. oman) ? ≃ o (b)- + v. mana

Hrvatski jezični portal. 2014.