odapinjač


odapinjač
odapìnjāč m <G odapinjáča>
DEFINICIJA
ono čime se što odapinje, okidač
ETIMOLOGIJA
vidi odapeti

Hrvatski jezični portal. 2014.