njemački


njemački
njèmāčkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na njemake
ETIMOLOGIJA
vidi nijem

Hrvatski jezični portal. 2014.