njemački


njemački
njèmāčki pril.
DEFINICIJA
kao njemak, na način njemaka
ETIMOLOGIJA
vidi nijem

Hrvatski jezični portal. 2014.